ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกล่าสุดปี 2557 แต่ไม่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายเนื่องจากตั้งครรภ์ ถ้าจะฉีดตอนนี้ต้องเริ่มใหม่ไหม

  •  Cinderela Amyy
    สมาชิก

    สอบถามค่ะ  ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก  4 สายพันธ์ เมื่อปี 2557   ไป 2 เข็ม   แล้วปรากฎวาตั้งครรภ์เลยไม่ได้ฉีดเข็มสุดท้าย แต่ตอนนี้อยากจะฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เลยอยากจะสอบถามว่าสามารถฉีดเข็มสุดท้ายต่อได้เลยไหม หรือว่า ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Cinderela Amyy @จากที่สอบถามมา สามารถรับการฉีดเข็มสุดท้ายได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่นะคะ