ถามแพทย์

 • โดนแมวกระโจนใส่ ไม่มีเลือดออก ไปฉีดวัคซีน แต่เจ้าหน้าที่นัดผิด เป็นเร็วขึ้น 1 วัน ควรทำอย่างไรต่อ

 •  rungkiet
  สมาชิก

   สวัสดีครับ คุณหมอ

  ผมถูก แมวไม่มีเจ้าของ กระโจนใส่ ตอนเย็นวันที่ 11 พ.ย. แต่สังเกตไม่เห็นว่ามีเลือดออก

  ได้รับการฉีดวัคซีน

  ครั้งแรก ในเย็น วันที่ 11 พ.ย. (วันที่ 0)

  ครั้งที่ 2 เช้า วันที่ 13 พ.ย. (+2 วัน)

  ครั้งที่ 3 เช้า วันที่ 17 พ.ย. (+6 วัน)

  หลังจากฉีดครั้งที่ 3, เจ้าหน้าที่ แจ้งว่า เจ้าหน้าที่คนแรก นับวันผิดในครั้ง ที่ 2 และ 3 (จริงๆ ควรเป็น 14 พย และ 18 พย)

  และแก้ไขวันนัดฉีดครั้งที่ 4 และ 5 เป็น 25 พย และ 9 ธค (จากเดิม 24 พย และ 8 ธค)

  ผมเรียนปรึกษา คุณหมอ ว่าจะมีความเสี่ยง การติดเชื้อ มากน้อยอย่างไรครับ ถ้ามีความเสี่ยงต้องแก้ไขอย่างไรครับ

  และควรจะเลื่อนการฉีดครั้งที่ 4 และ 5 ออกไป 1 วัน ตามที่ เจ้าหน้าที่คนใหม่แจ้ง หรือไม่ครับ

  ขอบพระคุณ คุณหมอ มากๆ นะครับ

   

   

  สวัสดีค่ะ คุณ rungkiet,

                      การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น ควรฉีดตามกำหนด โดยเฉพาะใน 3 เข็มแรก คือให้ฉีดในวันที่ 0, 3 และ 7 (นับจากวันที่ถูกกัด) ดังนั้น หากถูกกัดวันที่ 11 พ.ย.เข็มต่อไปควรฉีดในวันที่ 14 และ 18 พ.ย. ตามลำดับ การไปฉีดก่อนล่วงหน้า 1 วัน ในทั้ง 2 ครั้ง อาจมีผลต่อการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกัน ทำให้ระดับภูมิคุ้มกันอาจอยู่ได้ต่อเนื่องไม่นาน

                      สำหรับวัคซีนในเข็มที่ 4 และ 5 นั้นโดยปกติจะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงอย่างต่อเนื่องไปได้นานประมาณ 1 ปี ดังนั้น การไปฉีดต่อในเข็มที่ 4 และ 5 ก็จะช่วยกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ต่อเนื่องไปได้นานแล้วค่ะ ซึ่งแนะนำว่าในเข็มที่ 4 นั้นควรไปฉีดตามกำหนดนัดเดิมคือวันที่ 24 พ.ย.เพื่อให้ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 3 และ 4 ยังคงเป็นไปเท่าเดิมคือ 7 วัน และในเข็มที่ 5 ก็เช่นกัน ควรไปฉีดตามนัดเดิม คือในวันที่ 8 ธ.ค.

                        

  สำหรับโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้านั้น หากผิวหนังบริเวณที่โดนแมว ไม่มีบาดแผลที่มีเลือดออก ไม่มีรอยช้ำหรือจ้ำเลือดใดๆ โอกาสในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ไม่มี ดังนั้นจริงๆ แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็ได้