ถามแพทย์

  • หากไม่สามารถรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าจนครบ แต่สัตว์ยังปกติดี สามารถหยุดฉีดวัคซีนได้หรือไม่

  •  wannakorn
    สมาชิก
    ลูกสาวดิฉันโดนแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านกัดเป็นแผลถลอกที่แขนคะ เมื่อวันที่ 22มี.ค18 วันที่23มี.ค ไปหาหมอฉีดยาเข็มที่1 วันที่26มี.ค ฉีดเข็มที่2 วันที่30มี.คฉีดเข็มที่3. แล้วจะต้องฉีดเข็มที่4 วันที่ 6 เม.ย และเข็มที่ 5 วันที่ 21 เม.ย และพอดีตอนนี้ลูกมาเรียนต่อที่มาเลเซีย ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ต่อๆไปเลยคะ... อยากทราบว่าถ้าไม่ฉีดต่อได้มั้ยคะ? ตอนนี้แมวที่บ้านอยู่ดีไม่มีอาการอะไรคะ.
    สวัสดีค่ะ คุณ wannakorn @การประเมินความเสี่ยงของติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ   1.       ประวัติการสัมผัส โดยหากผิวหนังผู้สัมผัสมีแผลหรือรอยถลอก แนะนำให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่า จะเป็นการฉีดกระตุ้นหรือฉีดให้ครบทั้งคอร์ส   2.       ประวัติสัตว์ที่สัมผัส โดยสัตว์ที่สัมผัสเป็นสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดโรคพิษสุนัขบ้าประจำโดยครั้งสุดท้ายโดยสัตว์นั้นได้รับวัคซีนไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับเหตุในการถูกกัดหรือข่วนมีเหตุโน้มน้าวชัดเจน เช่น การทำร้าย การแกล้งสัตว์ เข้าใกล้สัตว์ที่หวงอาหาร หรือลูกอ่อน ยังไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ควรกักขังสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบฉีดวัคซีน อีกกรณีคือ สุนัขหรือแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ในระบบปิดไม่ได้สัมผัสสัตว์อื่น กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า       @ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณ wannakorn ดังนี้ค่ะ หากแมวนั้นเป็นแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูในระบบปิด และสามารถดูอาการได้ ถ้าจะไม่ฉีดวัคซีคโรคพิษสุนัขบ้าจนครบ จำเป็นต้องกักขังดูอาการแมวตัวนั้น เป็นเวลา 10 วัน หากแมวนั้นมีอาการผิดปกติ หรือตายไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบไปฉีดวัคซีน และนำแมวหรือซากแมวไปตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ. แต่หากเฝ้าติดตามแมวใกล้ชิดไม่ได้ ให้ขอใบสรุปประวัติทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อไปขอรับการฉีดวัคซีนต่อจนครบค่ะ