ถามแพทย์

 • ทำฟันล่าง ต้องฉีดยาชาตรงไหนอะไร

 •  Tipparat Khumduang
  สมาชิก
  การถอนฟันล่างหมอต้องฉีดยาระงับเส้นประสาทไหนบ้างคะ

   สวัสดีคะคุณ Tipparat Khumduang

  เส้นประสาทที่จะทำการ ฉีดยา มีหนึ่งเส้นหลัก คือ inferior alveolar nerve block เป็นแขนงของเส้นประสาทหน้าค่ะ ชื่อ Mandibular brance จาก Facial nerve เป็นประสาทสมองคู่ที่ เจ็ด

  คือ อธิบายง่ายๆ นะค่ะ คือ เส้นประสาทที่มาเลี้ยงหน้าค่ะ มีการแตกแขนงออกไปเป็นห้า แขนง แขนงที่มาเลี้ยงคางเป็นแขนงที่มาเลี้ยงฟันด้วยค่ะ 

  nasopalatine nerve เป็นประสาทแขนงจาก maxillary ซึ่งมาจาก  trigeminal nerve  เส้นประสาทสมองคู่ที่ห้า 

  greater palatine nerve เส้นประสาทอยู่ด้านหน้า  เป็นประสาทแขนงจาก maxillary ซึ่งมาจาก  trigeminal nerve  เส้นประสาทสมองคู่ที่ห้า 

  หลัก ๆ คือ การระงับคือ แขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่ ห้า และเจ็ดค่ะ