ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมหลังคลอดแบบ 3 เดือนในวันที่ 5 ต.ค. ต้องไปฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่ จะเริ่มทานยาคุมตอนไหน

  • พอดีฉีดยาคุมที่อนามัยฟรีหลังคลอดแบบ 3 เดือน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แล้วทำใบนัดหายค่ะ อยากทราบว่าครั้งต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไร หรือจะเริ่มกินยาคุมได้ไหมแล้วควรทานยาคุมได้ตอนไหน

    สวัสดีค่ะ คุณ สุนันทา คำพุก,

                        หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนในวันที่ 5 ต.ค. 61 ดังนั้น การฉีดยาคุมเข็มต่อไป ก็ให้นับไปอีก 12 สัปดาห์ ซึ่งก็คือวันที่ 29 ธ.ค.61 ค่ะ ทั้งนี้ หากไม่สะดวกไปฉีดในวันนั้น สามารถไปฉีดก่อนกำหนดได้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันนัด หรืออาจเลยกำหนดไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์เช่นกัน

                        แต่หากต้องการเปลี่ยนเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ก็ให้เริ่มทานในวันที่ 29 ธ.ค. 61 เช่นเดียวกันค่ะ