ถามแพทย์

 • เคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบเมื่อปี 56 ฉีดกระตุ้น 3 เข็มตอนพ.ย. 60 โดนแมวข่วนเมื่อก.ย.ที่ผ่านมาต้องไปฉีดอีกไหม

 •  Tull's Levine
  สมาชิก
  เคยฉีดยาหลังสัมผัสเชื้อแบบห้าเข็มเมื่อปี 2556 ค่ะ หลังจากนั้นฉีดกระตุ้น 3 เข็ม หลังจากโดนข่วนอีกครั้งเมื่อ พ.ย. 2560 ล่าสุดโดนแมวไม่รุ้จักข่วนอีกครั้ง ก.ย. 61 ยังไม่เกิน 1 ปีต้องไปฉีดอีกไหมคะ

  สวัสดีค่ะ  

  หากถูกกัดหรือข่วนโดยแมวหรือสุนัขอาจมีเลือดออกซิบ ๆ หรือออกเป็นหยด รวมถึงการถูกสุนัขเลียที่แผลหรือเยื่อบุตา ปาก และจมูก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะการถูกกัดบริเวณใบหน้า มือ ถือว่ามีความเสี่ยงมาก และเป็นไม่ทราบว่าสัตว์ที่กัดนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ หรืออาจจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอิมมูโนโกลบูลินในบางกรณีอีกด้วย ผู้ป่วยควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อให้พิจารณาว่าควรทำการรักษาย่างไร

  และต้องได้รับการรักษาแผลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

      โดยทั่วไป หากมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกครั้งไม่เกิน 3 เดือนได้หลังได้รับวัคซีนครบแล้ว ทำเพียงดูแลการติดเชื้อโดยไม่ต้องฉีดวัคซีน หากมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกครั้งใน 3-6 เดือน ฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1 ครั้ง แต่หากเกิน 6 เดือน แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 ครั้ง แนะนำว่า ควรต้องพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา และให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ