ถามแพทย์

 • การคุมกําเนิด

 • พอดีแฟนกินยาคุมวันแรกของประจําเดือนแล้วพวกเราหลังในทุกวันเลยแต่กินยาคุมแบบแผง28 เม็ดมีโอกาสท้องมัยคับเพราะหลังในทุกวัน

  กร กร กร
  Aug 12, 2018 at 11:27 PM

  พอดีแฟนกินยาคุมวันแรกของประจําเดือนแล้วพวกเราหลังในทุกวันเลยแต่กินยาคุมแบบแผง28 เม็ด เรือยๆมีโอกาสท้องมัยคับเพราะหลังในทุกวัน

   

  สวัสดีค่ะ คุณ กร กร กร,

                          หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกภายในวันแรกที่ประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และหากทานยาได้อย่างถูกต้อง คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ

                           อย่างไรก็ตาม ยาคุมกำเนิด ไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น อาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและชาวยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ

  ฝายชายตอนนีกินยาทีเกียวกับยาฆ่าเชือและวิตามินพอดีหูอัดเสบรักษาหูยุแล้วหลังในยาฆ่าเชือนันจะไปทําลายประสิทธิภาพการทํางานของยาคุมมัยคับ