ถามแพทย์

 • หากกินยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผงนึงแล้ว ต้องกินยาต่อเรื่อยๆไหม

 •  Pattaramai Srisuwan
  สมาชิก
  หากกินยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผงนึงแล้ว ต้องกินยาต่อเรื่อยๆเปล่าคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Pattaramai Srisuwan

  จากที่สอบถาม  หากคุณ Pattaramai Srisuwan รับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงเพื่อการคุมกำเนิด หรือรับประทานเพื่อปรับประจำเดือนต่อเนื่อง แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะ

  แต่หากไม่ต้องการคุมกำเนิดหรือปรับประจำเดือนแล้วจึงหยุดรับประทานนะคะ