ถามแพทย์

 • กินยาคุมก่อนนอนประมาณ 21.40 มีเพศสัมพันธ์ตอนเช้าของวันถัดไป จะเสี่ยงท้องหรือเปล่า

 •  Nu-Tu'u Sangrawee
  สมาชิก
  ปกติกินยาคุมก่อนนอนประมาณ 21.40 แต่มีอะไรกับแฟนตอนเช้าของวันถัดไป จะเสี่ยงท้องกรือเปล่า

   สวัสดีค่ะ คุณ Nu-Tu'u Sangrawee,

                     หากได้ทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องมาอย่างน้อย 2 แผงแล้ว และได้ใช้อย่างถูกต้องซึ่งได้แก่ การทานยาคุมกำเนิดทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ยายังไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วม เป็นต้น ยาคุมกำเนิดก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดก็ตาม

                     ดังนั้น หากคุณ Nu-Tu'u Sangrawee ทานยาได้อย่างถูกต้องดังกล่าว ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% ค่ะ