ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ถุงยางหลุด กินยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม ไม่มีอาการจากผลของยา

 •  Giggkava
  สมาชิก
  ขณะมีเพศสัมพันธ์ถุงยางหลุดก่อนจะเสร็จ เลยกินยาคุมฉุกเฉิน มีโอกาสท้องไหม และหากกินยาคุมฉุกเฉินแต่ไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงของตัวยา เป็นเรื่องปกติหรืออสุจิไม่ได้เข้าช่องมดลูกจึงไม่มีอาการใดๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ Giggkava,

                     การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย หากใช้ได้อย่างถูกต้อง จะมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 2% แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือถุงยางมีการฉีกขาดหรือหลุดในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ดังกล่าว โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้น

                     สำหรับการทานยาคุมฉุกเฉิน หากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% และหากได้ทานภายใน 48-72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%

                      หลังจากทานยาไปภายในไม่กี่ชั่วโมง อาจเกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เวียนหัว ปวดท้อง เป็นต้น แต่บางรายอาจไม่เกิดอาการอะไรเลยก็ได้ บางรายอาจมีบางอาการ หรือบางรายอาจมีหลายอาการก็ได้ การเกิดอาการหรือไม่เกิด ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าจะเกิดการตั้งครรภ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีอสุจิหรือไม่มีอสุจิเข้าไปในมดลูก และไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของยาแต่อย่างใดค่ะ

                       นอกจากนี้ หลังทานยาไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ด้วย แต่บางรายก็อาจไม่มีค่ะ ซึ่งการมีหรือไม่มี ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เช่นกัน