ถามแพทย์

 • การอัลตร้าซาวด์หญิงตั้งครรภ์ จะคำนวณอายุครรภ์จากวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน หรือวันปฏิสนธิ

 •  
  สมาชิก
  กานอัลตร้าซาวด์คำนวนจากวันใหนคับ การมี ปจด ครั้งสุดท้าย หรือวันปฏิสนธิ
   พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Taxi Vinus

  การอัลตราซาวน์เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของตัวอ่อนในครรภ์มารดานั้น จะใช้บอกอายุครรภ์ได้แม่นยำในช่วงประมาณไตรมาศแรกๆ

  โดยจะดูจากขนาดของตัวอ่อน ว่าตัวอ่อนขนาดประมาณนี้ น่าจะมีอายุครรภ์ประมาณเท่าไร ส่วนใหญ่อายุครรภ์ที่แพทย์บันทึกในทางการแพทย์จะนับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย เพราะวันปฏิสนธิ เราจะทราบแน่ชัดไม่ได้ค่ะ

  หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าเด็กในท้องนี้ เกิดจากการปฏิสนธิในช่วงเวลาใด ก็นับต่อไปจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายประมาณ 14 วัน แต่ไม่แน่นอนเสมอไปนะคะ ควรสอบถามสูตินรีแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม