ถามแพทย์

  • ตรวจหาการตั้งครรภ์ 3 ครั้ง ขึ้น 2 ขีด จางๆ ทุกครั้ง แต่ไปตรวจที่อนามัย พบขึ้น 1 ขีด ท้องไหม

  • หนซื้อที่ตรวมาตรวจ 3 อันผลออกมาทั้ง3อัน ขีดที่2จางทั้งหมดเลย. แต่ไปตรวจที่สถานีอนามัยหมอบอหว่าขึเนขีดเดียว ไม่มีขีดที่2เลย. ตกลงหนูท้องรึเปล่าค่ะรึหนูตัองรอต่อไปอีกถ้าประจำเดือนไม่มา

    สวัสดีค่ะ คุณ มิว'ววว มิน'นนน,

                            การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะนั้น ต้องทำการตรวจตามวิธีข้างฉลากให้ถูกต้อง และอ่านผลตรวจหลังจากทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หากตรวจตามวิธีไม่ถูกต้อง เช่น แช่แผ่นตรวจลงในปัสสาวะทั้งแผ่น แทนที่จะจุ่มแค่ตรงปลาย ก็ย่อมทำให้เกิดผลผิดพลาดได้ หรือหากอ่านผลหลังทดสอบหลังจากจุ่มแผ่นตรวจที่นานเกิน 5 นาที ก็อาจขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเป็นรอยที่เกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากมีการตั้งครรภ์จริงๆ

                            ดังนั้น หากไม่แน่ใจว่าตรวจเองได้ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงผลการตรวจขัดแย้งกับที่สถานีอนามัย อาจลองตรวจดูอีกครั้ง โดยทำตามแนะนำข้างฉลากและอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาทีค่ะ

                           นอกจากนี้ การตรวจหาการตั้งครรภ์นั้น ควรตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไปแล้ว หากตรวจก่อนที่ประจำเดือนจะขาด ผลอาจยังไม่แน่นอนค่ะ