ถามแพทย์

  • กังวลคะ

  • ฉีดยากระตุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 29/05/61 แล้ววันนี้ 1/07/61 โดนงับที่ขา เป้นรอยเล็กๆ สุนัขฉีดยาแล้ว เลี้ยงระบบปิดค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ นัท เว้ยเห้ย,

                           หากเคยได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดในวันที่ 29 มิ.ย. 61 เมื่อโดนสุนัขกัดที่ขา เป็นรอยเล็กๆ ในวันที่ 1 ก.ค.61 ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มอีก เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้อยู่ค่ะ

                           นอกจากนี้ หากสุนัขเลี้ยงแบบระบบปิด และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว โอกาสที่สุนัขจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นถือว่าน้อยมากค่ะ