ถามแพทย์

 • กวดเลือดใส่แม่ของพ่อจะตรงกันมั้ยครับ

 •  ตี่ ไรเฟีล
  สมาชิก
  กวดเลือดใส่แม่ของพ่อจะตรงกันมั้ยครับ
  ตี่ ไรเฟีล  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ตี่ ไรเฟีล

  ไม่แน่ใจว่าการตรวจเลือดในที่นี้เป็นการตรวจเลือดชนิดใด อย่างไร การจะให้เลือดกันและกันได้นั้น แพทย์จะต้องตรวจดูหลายอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดหลัก กรุ๊ปเลือดรอง และคัดกรองหาโรคติดต่อทางเลือดเช่น hiv ตับอักเสบ ก่อนที่จะมีการให้เลือดจากอีกคนไปสู่อีกคนได้ แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจคัดกรองเลือดก่อนดังกล่าวไป