ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดคลาดเคลื่อน มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน ประจำเดือนมาปกติ มีโอกาสท้องไหม

 •  mirinnymi
  สมาชิก

  ปกติใช้ยาคุมกำเนิดมาเป็นปี แต่เดือนนี้มีเหตุให้ต้องกินพลาด เราไปต่างจังหวัดในช่วงเว้นยาคุม7วัน ปจดมาปกติ แต่วันที่8คือวันที่เราต้องกินมาคุมแต่ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้กินวันที่8และ9(เม็ดที่1และเม็ดที่2ของแผงใหม่) มีพสพกับแฟน หลั่งใน พอก็กลับมากินวันที่10 2เม็ด วันที่11 2เม็ด จากนั้นกิน แต่ก็ลืมบ่ง มีพสสกับแฟนหลั่งใน ซึ่งเราคิดว่าเดือนนี้กินพลาดไปเยอะจึงหยุดหิน หยุดกินได้3วัน ปจดก็มา สงสัยว่ามีโอกาสท้องไหม ว่าจะตรวจรพ. เพราะกังวนมากค่ะ ช่วยต่อบด้วย เพราะเคยอ่านเจอคนที่มีปจด ก็ท้องได้

   สวัสดีค่ะ คุณ mirinnymi,

                     การลืมทานยาคุมกำเนิดในวันที่ต้องเริ่มต้นการทานยาแผงใหม่ไป 2 วัน เท่ากับร่างกายขาดฮอร์โมนไปนานกว่า 9 วันแล้ว โอกาสที่รังไข่จะกลับมาทำงานและเริ่มสร้างไข่ขึ้นมานั้นย่อมมีได้ได้ แม้ว่าในวันต่อมาจะได้เริ่มทานยาคุมไปวันละ 2 เม็ดรวม 2 วัน แต่หากไข่ที่รังไข่ได้สร้างไปแล้วนั้นเกิดการสุกเต็มที่ไปแล้ว ก็มีโอกาสที่ไข่จะตกและตั้งครรภ์ได้ค่ะ 

                   แต่หลังจากที่ได้หยุดทานยาคุมไปก่อนที่จะหมดแผง แล้ว 3 วันต่อมามีเลือดออก เลือดที่ออกเป็นผลจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกขาดฮอร์โมนจากยา เยื่อบุจึงหลุดลอกออกมากลายเป็นเลือด ซึ่งแสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

                    การที่เคยอ่านเจอว่า "มีเลือดประจำเดือนแต่ก็ตั้งครรภ์ได้" สันนิษฐานว่าเลือดที่ออกไม่น่าใช่ประจำเดือน แต่เป็นเลือดที่ออกผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ เช่น เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก มีรกเกาะต่ำ เป็นต้น หรืออาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็ก ที่จะปรากฎเป็นอาการของการตั้งครรภ์ แต่เลือดล้างหน้าเด็ก มักมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และมาเพียงแค่ 1-2 วัน