ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ป้องกัน แต่ไม่ได้หลั่งในวันที่ 1 และ 3 แล้วกินยาคุมฉกเฉินในวันที่ 4 ตอนเย็น จะท้องไหม

 • คือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกในวันที่1 มีนาค่ะ ไม่เสร็จค่ะไม่ได้ป้องกันด้วย แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันครั้งที่2ในวันที่3 มีนาหลั่งนอกค่ะ กินยาคุมฉุกเฉินเวลา17:50ของวันที่4 มีโอกาสท้องมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ครีม'ม เตาะ'ะ

  จากที่เล่ามา คิดว่า น่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะ

  จากที่เล่ามา ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินหากรับประทานยาครบตามกำหนด ตัวยาจะลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ 80%ค่ะ

  ซึ่งผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ และเลือดออกกระปริดกระปรอยช่วงสัปดาห์แรกหลังการรับประทานยานี้

  หากไม่ตั้งครรภ์ ประจำเดือนจะมาภายหลังจากนั้น โดยอาจมาก่อนหรือหลังกำหนดเดิมได้ค่ะ

  แนะนำคุณ ครีม'ม เตาะ'ะ ให้รอประจำเดือนก่อนนะคะ

  หากขาดประจำเดือน หรือเป็นช่วง 2สัปดาห์หลังการมีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ