ถามแพทย์

  • กดบริเวณกลางท้อง จะมีการเต้นคล้ายการเต้นของชีพจร เกิดจากอะไร เป็นกรดไหลย้อนอยู่

  •  Lek Noi
    สมาชิก
    สอบถามคุณหมอคะ เดิมเป็นคนมีปัญหาเรื่องของกระเพาะ กรดไกลย้อนอยู่แล้ว แต่มีหลายครั้งที่กดบริเวณกลางท้อง จะมีการเต้นคล้ายการเต้นของชีพจร ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่คะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Lek Noi,

                         การกดที่บริเวณกลางท้องแล้วรู้สึกมีการเต้นคล้ายชีพจร ก็คือการเต้นของหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนของช่องท้อง (abdominal aorta) ตามจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะ ไม่ได้ผิดปกติอะไร และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ หากเป็นคนผอม ผนังหน้าท้องบาง ก็จะสามารถคลำแล้วรู้สึกได้ง่ายกว่าคนอ้วน อีกทั้งหากนอนราบลง อาจเห็นผนังหน้าท้องที่เต้นขึ้นลงตามจังหวะหัวใจได้ด้วย