สถานะของฉัน

ขอเปนรักแท้ที่มาช้า ดีกว่ารักไร้ค่าที่มาก่อน
`
พูดคุย

คุณยังไม่ได้ตั้งหัวข้อใด ๆ